logo-snn

Nyheder

logo-slider
Dato:

23-03-2021

Overskrift:

Repræsentantskabsmøde

Nyhedstekst:

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn indkalder herved repræsentantskabsmedlemmer til ordinært repræsentantskabsmøde der afholdes som elektronisk møde:


Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19


I lyset af Coronavirus-situationen har Erhvervsministeren givet mulighed for, at et pengeinstitut også i 2021 kan afholde elektronisk repræsentantskabsmøde, uanset dets vedtægter ikke måtte indeholde bestemmelser herom. I forlængelse heraf og som konsekvens af Coronavirus-situationen generelt og forsamlingsforbuddet specifikt – har sparekassens bestyrelse besluttet, at sparekassens repræsentantskabsmøde d. 25. marts 2021 skal afholdes, som fuldstændig elektronisk repræsentantskabsmøde. Det betyder at man ikke kan møde fysisk op, men i stedet kan deltage virtuelt.


Dagsorden:


  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  • Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
  • Godkendelse af sparekassens lønpolitik 
  • Bestyrelsesvederlag 
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  • Vedtægter – forslag til ændring
  • Eventuelt

Link til annonce fra Vesterhavsposten den 9. marts 2021

Image for news:
repræsentantskabsmøde_web_foto

Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis