logo-snn

Aktiesparekonto

logo-slider

Overvejer du at investere i aktier? Så er en Aktiesparekonto måske noget for dig

 

Du kan investere i aktier til en lav beskatning med en Aktiesparekonto.

 

Det er ofte en god idé at sprede investeringerne på flere værdipapirer frem for et enkelt. Sparekassen er af den overbevisning, at du spreder din risiko bedst ved at placere pengene i investeringsforeningsbeviser, der investerer i mange forskellige værdipapirer frem for at investere i enkeltaktier.

 

Du kan nu oprette en aktiesparekonto og -depot i sparekassen og handle aktier mm. via din netbank. Hvis du vil oprette en konto eller blot høre mere om vilkår og betingelser, kan du kontakte sparekassens investeringsafdeling

 

Med en Aktiesparekonto kan du investere i aktier til en lav beskatning. Aktiesparekontoen kan anvendes af private, men ikke til pensionsmidler. Du kan kun have én Aktiesparekonto, uanset hvor mange pengeinstitutter du er kunde i. 

 

Fakta

 

Handel med værdipapirer 

Du får en Aktiesparekonto og et tilhørende depot. Du vælger selv de værdipapirer, du vil investere i inden for: 

  • Danske børsnoterede aktier
  • Udvalgte aktiebaserede investeringsforeningsbeviser, der beskattes som aktieindkomst

Du kan handle værdipapirerne via din Netbank eller Mobilbank i Sparekassen.

 

Du skal selv udvælge de værdipapirer, du ønsker at købe, da Sparekassen ikke yder rådgivning ved køb og salg af værdipapirer i forbindelse med en Aktiesparekonto.

 

Indbetaling

Den 1. januar hvert år ændres indskudsloftet på kontoen:  

  • 2023 - 106.600 kr. 
  • 2024 - 135.900 kr.
  • 2025 - 137.200 kr. 
  • 2026 - 140.800 kr. 


Kontoens værdi pr. 31/12 afgør, hvad du må indbetale året efter. Forskellen mellem kontoens værdi på årets sidste dag og det kommende års indbetalingsloft giver det beløb, du kan indbetale det kommende år. Dog har du altid mulighed for at indbetale det beløb, som bliver hævet på kontoen til betaling af din skat.


Beskatning 

Kursgevinster og udbytter på din Aktiesparekonto beskattes med 17 procent, som opgøres hvert år ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Du betaler altså  hvert år skat af realiserede og urealiserede kursgevinster.

 

Har du realiserede tab på nogle af dine værdipapirer på Aktiesparekontoen, bliver tabet modregnet i fremtidige kursgevinster på øvrige værdipapirer på Aktiesparekontoen, men ikke på andre depottyper.

 

Kursgevinster og kurstab indberettes automatisk til SKAT.


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis