logo-snn

Alderspension

logo-slider

En alderspension giver dig mulighed for at spare op til den tredje alder.

Alle kan oprette en alderspension frem til 15 år efter efterlønsalderen.

Indbetaling og fradrag

  • Maksimumgrænsen for indbetaling (§16) reguleres en gang årligt. I 2024 kan du indbetale 9.100 kr. 
  • fra og med det 7. år før folkepensionsalderen kan du indbetale 58.900 kr. (2024).  
  • Du kan vælge at indbetale hele beløbet på én gang eller i løbende indbetalinger
  • Der er ingen fradrag for indbetalingerne på en alderspension

Udbetaling

  • Der er ingen afgift ved udbetaling, hvis det sker ved pensionsalderen
  • Udbetalingstidspunktet er ikke længere en på forhånd fastsat aldersgrænse, men følger den pågældende persons til enhver tid gældende efterlønsalder
  • Ved udbetaling i utide betales 20% afgift. Ved invaliditet kan der ske udbetaling max. én gang uden 20% afgift.

Afkast som investering af indestående

  • Kontant forrentning, hvor du opnår et afkast, der følger markedsrenten.
  • Individuel depot, hvor du selv vælger hvilke papirer, der investeres i. 
  • Afkastbeskatning pt. 15,3% (PAL)

Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis