logo-snn

Risikoklassificering

logo-slider

På lån med en hovedstol på over 100.000 kr. til forbrugere og andelsboligforeninger, som udbydes mod pant i fast ejendom eller andel i en andelsboligforening, risikoklassificeres i farverne grøn, gul eller rød.

Farverne illustrerer lånets risiko. Grønne  lån er de mindst risikofyldte og røde lån er de mest risikofyldte

 

Risikoklassificeringen på et lån afhænger bl.a. af, om lånet:

  • afdrages, er helt eller delvist afdragsfrit
  • er variabelt eller fast forrentet
  • optages i en anden valuta end danske kroner eller euro
  • udbydes sammen med selvstændige finansielle instrumenter (f.eks. renteswap) 

Du kan læse mere om  Sparekasse-lån, Realkreditlån og Lån til andelsboligforeninger herunder:

Sparekasse-lån

Låntype

Risikoklassificering

Sparekredit GUL
Topkredit GUL
Sparelån GUL
Boliglån GUL
Boligkøbslån GUL
Andelsboliglån GUL


Realkreditlån

Låntype

Risikoklassificering
for lån med afdrag

Risikoklassificering
for lån uden afdrag

Fastforrentet lånGRØN GUL
RenteMax med renteloft i hele lånets løbetidGRØN GUL
F-kort GUL GUL
RenteMax med renteloft i kortere tid end lånets løbetid GUL GUL
Tilpasningslån F1-F9 GUL GUL
Tilpasningslån F10RØD RØD


Lån til andelsboligforeninger

Låntype

Risikoklassificering
for lån med afdrag

Risikoklassificering
for lån uden afdrag

Risikoklassificering
ved tilkøb af finansielt instrument

DLR Kredit - 
fastforrentet lån
 GRØNGUL RØD
DLR Kredit -
rentetilpasningslån
F1-F9
GULGUL RØD
DLR Kredit -
rentetilpasningslån
F10
 RØD RØD RØD
Nykredit -
rentetilpasningslån
 GRØN GUL RØD
Nykredit - RenteMax med renteloft i hele lånets løbetid GRØN GUL RØD
 Nykredit - RenteMax med renteloft i kortere tid end lånets løbetid GUL GUL  RØD
Nykredit -
Tilpasningslån
F1-F9
 GULGUL RØD
 Nykredit -
Tilpasningslån F10
 RØD RØD RØD
 Nykredit- CIBOR GUL GUL RØD
 Nykredit - EURIBOR GUL GUL RØD   Dit lån er grønt når:   

  • det afdrages i hele lånets løbetid
  • lånet enten er fastforrentet eller variabelt forrentet med renteloft i lånets løbetid.

   Dit lån er gult lån når:  

  • det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

   Dit lån er rødt når:  

et eller flere af nedenstående forhold er gældende.

  • Lånet udbydes som en pakke, der består af et lån og et selvstændigt finansielt instrument f.eks. SWAP. (bortset fra en fastkursaftale eller kurskontrakt)
  • Lånet optages i en anden valuta end danske kroner eller euro
  • Lånet kan ikke indfries til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.

Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis