logo-snn

Privacy policy

logo-slider

Sidst revideret: 07-04-2021 09:11


Mine Penge


Informationer om brugeren

Følgende informationer sendes af brugeren via app’en til systemet (SDC) ifm. login

a. CPR nummer (eller P-tal for færøerne)

b. PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)

Følgende informationer modtages til app’en ifm. brug af app:

a. konto- og transaktionsdata:

a. kontooversigt

b. kontonumre

c. saldo/saldi

d. individuelle transaktionsoplysninger:

i. transaktionstidspunkt,

ii. transaktionstekst/kommentar

iii. beløb


SDC A/S: vores leverandør af IT systemer i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn - bl.a. vores "Mine Penge"-app - og vil i nedenstående blive refereret til som SDC.


Informationer om brug (analytics)

Følgende informationer om brugerens brug/anvendelsesmønstre trackes til analyseformål af pengeinstituttet:

Informationer om enheden

Følgende informationer beskriver den enhed som brugeren anvender; dvs. den telefon eller tablet hvorfra

app’en installeres og køres fra:

-          Install ID: et vilkårligt ID (GUID) der identificerer den pågældende app-installation. ID’et vil forblive det samme så længe brugeren beholder app’en på telefonen (selv efter opdatering til ny version). Af- og geninstalleres app’en vil et nyt ID tildeles enheden.

-          Lokalitet/Sprogindstilling: i forbindelse med hentning af tekster til app’en vil sprogversionen tilpasse sig enhedens aktive systemsprog, f.eks. dansk eller engelsk.

-          appVersion og appBuild: versionsnummer af app’en.

-          osName/osBuild/osVersion: styresystem og versionsnummer af dette.

-          timeZoneOffset: enhedens aktuelle tidszone.

-          carrierName/carrierCountry: navn og landekode for aktuel teleoperatør på telefonen (f.eks. Telia).

-          oemName/model: Navn på telefonproducent, samt modelnavn (f.eks Apple iPhone 10.6).

-          screenSize: Enhedens skærmopløsning.


Informationer om anvendelse

Følgende informationer/hændelser beskriver brugerens anvendelse, til analyseformål

-          Sessionsstart: tidspunkt for åbning af app (session)

-          Sidevisninger: Hver gang brugeren åbner en given side i app, trackes dette som et event (hændelse)

-          Fejlrapporter: Hver gang der sker en fejl i app, og brugeren præsenteres for en fejlbesked.


Modtagere af personoplysninger

Herunder følger en kortlægning af hvilke aktører der modtager/sender hvilke datatyper:


Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn 

1. App versionsnummer: når app’en starter op, kaldes pengeinstituttets server for at tjekke om

versionsnummeret er aktivt eller forældet (og præsenterer i så fald en fejlbesked i app ift. at opdatere).


SDC (banksystemet)

2. Login: I forbindelse med login sendes CPR og PINkode til SDC’s backend systemer for at autorisere

brugeren til adgang. Følgende informationer bruges til login, og er således delt med SDC:

     a. CPR nummer (eller P-tal for færøerne)

     b. PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)


3. Bankdata: Der er som sådan ingen modtagelse af persondata fra denne serviceudbyder, men app’en

henter og præsenterer konto- og transaktionsdata fra dette API til slutbrugeren herfra. Dvs.

kontooversigt, kontonumre, saldi og individuelle transaktionsoplysninger såsom

transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar og beløb


Microsoft Appcenter 

1. Informationer om brug: Jfr. Forrige kapitel vedr. typer af data, opbevares tracking/analytics data i

systemet Microsoft App Center. Den overordnede konto hvorpå disse data deles til, er registreret i

SDC’s navn. 

Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis