logo-snn

Renter og priser

logo-slider

Vi er stadig konkurrencedygtige...

... og det ved vi godt. Vores meget enkle og rationelle organisation og  forretningsgang gør, at vi kan holde omkostningerne nede og derfor kan tilbyde attraktive vilkår.

Renter og gebyrer

Tag et kig på vore rente- og gebyroversigter og prøv at regne på hvad du kan spare ved at skifte pengeinstitut!


 

 

Negativ indlånsrente for privatkunder

Baggrund:
I 2019 indførte sparekassen negative indlånsrenter for erhvervskunder. Nationalbankens indskudsbevisrente har nu været negativ siden 2012, og der er udsigt til, at de negative renter fortsætter i en lang periode endnu.

 

Det utroligt lave renteniveau betyder, at indlån reelt giver sparekassen en omkostning. Derfor er det nu nødvendigt at indføre negative indlånsrenter for privatkunder. 

 

Renteændring:

Pr. den 1. marts 2020 indfører sparekassen negative indlånsrenter for privatkunder. Privatkunders kontante indestående over kr. 250.000 pr. konto forrentes herefter med minus 0,75 % p.a. i.h.t. nedenstående. 

 

På kreditter, indlåns- og opsparingskonti ændres indlånsrenten til: 

  • Saldo fra 0 kr. til 250.000 kr. 0 % p.a. 
  • Saldo over 250.000 kr. minus rente 0,75 % p.a. 

Fra den 1. juli 2020 ændres grænsen for negativ rente, så den del af privatkunders samlede kontante indestående, der overstiger 250.000 kr., forrentes med minus 0,75 % p.a.

 

På pensionskonti (ratepension, selvpension, kapitalpension og aldersopsparing) ændres indlånsrenten til:

  • Saldo fra 0 kr. til 25.000 kr. 0 % p.a. 
  • Saldo over 25.000 kr. minus rente 0,75 % p.a.

På lovbestemt indlån – børneopsparing, etablerings- og iværksætterkonti m.v. ændres indlånsrenten ikke. 

 

Hvordan beregnes det samlede kontante indestående ved fælleskonti – gældende fra 1. juli 2020? 

Ved fælleskonti deles indestående mellem ejerne af kontoen. Ved et indestående på kr. 250.000 på en fælleskonto indgår kr. 125.000 i hver ejerandel og medgår i beregning af evt. minus rente. Har et par en fælleskonto med et indestående på kr. 600.000 og ikke andet indlån, vil der blive beregnet negativ rente af kr. 50.000 til hver. 

 

Pensionkonti 

Du kan have op til kr. 25.000,- stående kontant pr. pensionsopsparingskonto. Har du flere penge stående, betaler du negativ rente af det beløb, der overskrider grænsen. 

 

Investering af din opsparing 

Det kan ofte bedst betale sig at investere pensionsopsparingsmidler – og det gælder i hele opsparingsperioden. Opsparing i frie midler kan ofte med fordel investeres. Kontakt din rådgiver i sparekassen for at høre om dine investeringsmuligheder. 

 

Negative renter og skat 

Du kan trække dine negative renter fra i skat. Sparekassen sørger selvfølgelig for indberetning til Skat. 

 

 

 

 


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis