logo-snn

Husforsikring

logo-slider

Sådan dækker husforsikringen

Afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din husforsikring, kan den dække udgifter i forbindelse med følgende skader

  • Brand: Alle skader på bygningen, der er forårsaget af brand, eksplosion, lynnedslag eller nedstyrtende genstande fra luftfartøjer, samt elskader på f.eks. vaskemaskine og køleskab
  • Andre skader: Skader, der er forårsaget af storm, indbrud, frostsprængninger, udstrømmende vand, olie eller lign., skader med f.eks. træer, der vælter ned i huset, retshjælp, husejeransvar mm.
  • Øvrige tillægsdækninger: Du kan efter behov vælge en eller flere tilvalgs-dækninger som f.eks. udvidet svampedækning, insektdækning, skjulte rør og lignende.

    Se meget mere via linket herunder, eller ring til os og få svar på dine spørgsmål.


 


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis