logo-snn

Sponsorater

logo-slider

Sparekassen støtter op om de lokale foreninger 

I sparekassen har vi mere end 150 års tradition for lokal forankring og lokalt engagement. 


Det understøtter vi ved at yde sponsorater, der synliggør sparekassens nære lokale relationer og derigennem sikrer, at vi kan være tæt på vores kunder og mulige nye kunder - uanset om det er på fodboldbanen eller i mødelokalet. 


Vi understøtter primært sponsorater indenfor kultur, holdsport og breddeidræt. Vi stiller krav til, at sponsoraterne kan bruges aktivt og at de giver værdi for begge parter. 

illus_sponsor002

illus_sponsor001

illus_sponsor003

illus_sponsor005

illus_sponsor004

illus_sponsor006


Sponsorstøtte FAQ 

Nedenfor kan du se mere om sponsorstøtte fra sparekassen og om, hvordan du søger sponsorstøtte.


Sponsorater kan
ansøges af: 

  • Foreninger
  • Grupper af borgere med et almennyttigt formål 


Der kan søges om
sponsorstøtte til:

  • Anlægs- og inventarinvesteringer der over en periode vil have nytteværdi og dermed skabe bedre vilkår for en stor bredde af udøvere og brugere.
  • Økonomisk støtte til køb af udstyr.


Der kan ikke
søges til:

  • Økonomisk støtte til drift af foreninger/aktiviteter.

Sådan søger du:

Send din ansøgning pr. mail til:  al@sparnebel.dk

 

Sammen med ansøgningen skal der indsendes et budget, der skal indeholde en plan over den samlede finansiering - herunder skal det  oplyses, om der er søgt midler andre steder.

Ansøgningen skal også beskrive, hvilke modydelser der tilbydes - profilering mm.

 

 

 


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis