logo-snn

Forsikring til erhverv

logo-slider

Forsikringer til erhverv

Vi har lavet en række forsikringer, som indeholder de vigtigste dækninger til dig, der driver en virksomhed med 0-9 ansatte. Vi kan forsikre dig via Privatsikring.


Ansvarsforsikring


illus_erhvervansvar_web


 læs mere 


Vi kan hjælpe, hvis du bliver ansvarlig for en skade. Din virksomhed kan blive mødt med et erstatningskrav for en skade, som du eller dine medarbejdere forvolder på andre eller deres ting.


Løsøreforsikring


illus_løsøreforsikring_web


Læs mere 


Dækker virksomhedens løsøre. Regningen kan blive stor for din virksomhed, hvis det pludselig bliver nødvendigt at anskaffe nyt inventar, elektronisk udstyr og fylde lageret op, fordi der fx. har været brand eller indbrud.


Sygedrifttabsforsikring


illus_driftstabsforsikring


Læs mere 


Denne forsikring kan sikre din virksomheds fremtid. Uanset hvad der sker, skal dine faste udgifter betales. Med en sygedriftstabs forsikring kan du sikre din virksomheds fremtid, hvis du eller en af dine ansatte bliver syg eller kommer ud for en ulykke.


Arbejds­skade­forsikring


illus_arbejdsskadeforsikring_web


Læs mere 


Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring for dig som arbejdsgiver. Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring for dig som arbejdsgiver. Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade på arbejde. 


Motorforsikring


illus_motorforsikring_web


Læs mere


Med motorforsikringen kan vi forsikre både dine biler og arbejdsmaskiner. Vores forsikring dækker både skader på og skader forårsaget af virksomhedens biler. Når du tegner en almindelig ansvars- og kaskoforsikring via Privatsikring kan du vælge flere dækninger til.


IT-kriminalitets­forsikring


illus_it-kriminalitetsforsikring


Læs mere


Med forsikringen får du dækket penge, som du taber i tilfælde af netbanksindbrud.

Indbrud i virksomhedens bankkonti er en reel risiko for dig, der driver virksomhed. Og til forskel fra private, får virksomheder ikke dækket tab, som skyldes indbrud i deres netbank.


Driftstabs­forsikring


illus_driftstabaforsikring_web


Læs mere


Dækker virksomhedens nedgang i omsætning i tilfælde af typisk en brand-, vand- eller tyveriskade. Hvis din virksomhed kommer ud for en dækningsberettiget skade, er det ikke sikkert, at du kan opretholde den almindelige drift.


Transport­forsikring


illus_transportforsikring_web


Læs mere


Med en transportforsikring er dine egne ting dækket ved bl.a. færdselsuheld, indbrud eller brand. Har du som erhvervsdrivende ikke en transportforsikring, og du i forbindelse med fx et færdselsuheld eller indbrud i bilen skal ud at anskaffe dig nyt værktøj, måleinstrumenter eller reservedele, står du selv med denne udgift.

Varmt arbejde 


illus_varmtarbejde_web


Læs mere


Hvert år er "varmt arbejde" som f. eks. svejsning, vinkelslibning og skærebrænding årsag til mange skader og de største millionbrande. De håndværkere, der anvender risikobetonede arbejdsredskaber, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed. Privatsikring har derfor besluttet at sætte særlig fokus på dette område.Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis