logo-snn

Garantier

logo-slider

Få hjælp til garantier

Garantier indgår ofte som et vigtigt element ved indgåelse af større handler eller kontrakter og de kan være afgørende for om aftalen indgås.


I nogle brancher er det kutyme, at der stilles sikkerhed for udførelsen, leveringen eller kvaliteten af et bestemt arbejde. F.eks. ved entreprenør- og byggeopgaver og sådanne aftaler om garanti er ofte standardiseret, men i mange andre sammenhænge er der fordele ved garantier.

En garantistillelse kan give flere muligheder for at få ordrer, den kan forbedre likviditeten og ofte vil den kunne give bedre betalingsvilkår.


Inden vi stiller garantier for vores kunder, drøfter vi altid indholdet inden garantien udstedes, og vi hjælper med at vælge den rigtige garantitype.

De typiske garantityper

  • Betalingsgaranti
  • Arbejds-/varegaranti
  • Tilbudsgaranti
  • Leveringsgaranti
  • Forudbetalingsgaranti

Få en snak med en af vores erhvervsrådgivere og få gode råd om garanti.


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis