logo-snn

Kvalitetsforbedrende Service

logo-slider

 Kvalitetsforbedrende service

Det er kun sparekassens investeringskunder, der er berettiget til de serviceydelser, der fremgår af nedenstående oversigt. Som investeringskunde indplaceres du på det relevante servicetrin alt efter størrelsen af den betalte provision. 

Investeringskunder er kunder, der benytter sig af produkter fra vore samarbejdspartnere, hvor sparekassen modtager provision.

 

Sparekassen har valgt at segmentere investeringskunder efter provisionsstørrelse i nedenstående intervaller.

 

Hvert år revurderes indplaceringen i forbindelse med udsendelse af den årlige oversigt over betalte provisioner i det seneste år.

 

 

Årlig provision

 Service

 

Trin 1

 
0 - 1.250 kr.
 • Telefonadgang til sparekassens handelsbord.
 • 10% tabsovervågning pr. depot.
 • Adgang til et årligt investeringsmøde. Herefter gælder der timebetaling for investeringsmøder.
 • Tilbud om automatisk geninvestering.


Trin 2

 
 1.251 - 5.000 kr.
 • Telefonadgang til sparekassens handelsbord.
 • 10% tabsovervågning pr. depot.
 • Sparekassen foranlediger, at der tilbydes et årligt investeringsmøde.
 • Rådgivning om optimal aktivallokering.
 • Ad hoc tilbud om informationsmøder.    
 • Tilbud om automatisk geninvestering.


Trin 3

 
5.001 - 25.000 kr.
 • Telefonadgang til sparekassens handelsbord.
 • 10% tabsovervågning pr. depot.
 • Sparekassen foranlediger, at der tilbydes to årlige investeringsmøder.
 • Rådgivning om optimal aktivallokering.
 • Ad hoc tilbud om informationsmøder.
 • Anden formuerådgivning, særligt pension og gave.
 • Ad hoc orientering om nye egnede produkter


Trin 4

 
 25.001 - 50.000 kr.
 • Telefonadgang til sparekassens handelsbord.
 • 10% tabsovervågning pr. depot.
 • Sparekassen foranlediger, at der tilbydes fire årlige investeringsmøder, hvor egnethedstesten opdateres.
 • Rådgivning om optimal aktivallokering.
 • Ad hoc tilbud om informationsmøder.
 • Anden formuerådgivning, særligt pension og gave.
 • Ad hoc orientering om nye egnede produkter.


 Såfremt sparekassen modtager provision, der overstiger 50.000 kr. pr. år vedr. en enkelt investeringskunde, vil det overskydende beløb blive returneret til den pågældende kunde.


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis