logo-snn

Nyheder

logo-slider
Dato:

20-08-2020

Overskrift:

Negative renter

Nyhedstekst:

Skal du investere, afbetale gæld eller fremskynde forbruget? 

Vil du undgå de negative indlånsrenter, er der flere veje at gå. Tænk dig godt om, inden du vælger hvilken sti, du går ned af. Aftal derfor et møde med din rådgiver med henblik på, hvad det bedste er for dig.


Find din rådgiver


Investering bør være langsigtet

Et af alternativerne, du kan overveje, er at investere dit indestående. Netop investering har i denne sammenhæng længe været budskabet fra Sparekassen Nørre Nebel til kunderne med opsparinger. Der følger en risiko med det at investere, og det skal du være meget bevidst om.


Den aktuelle situation med coronavirussen sætter en tyk streg under dette. Det er en reminder om, hvor hurtigt de finansielle markeder kan flytte sig og uro opstå, hvorfor kortsigtet investering derfor er særligt risikofyldt.


Havde du investeret penge for 8 mdr. siden, med henblik på at skulle have dem til rådighed igen nu, så ville du med alt sandsynlig have mistet en smule af det investerede beløb. De første måneder havde du fået fine afkast og sikkert været godt tilfreds med din beslutning. Men nu, hvor du skal bruge pengene, ville du have tabt gevinsterne for den første periode, og lidt mere til. Dermed blev investeringen i denne periode altså et dårligere alternativ end bare at have betalt de negative renter.


Der er en reel risiko ved at investere, og derfor er en mere langsigtet strategi at foretrække. Investering kan helt sikkert være et fornuftigt alternativ for den langsigtede opsparer, men det skal ikke kun være pga. de negative renter! Går du investeringsvejen, skal du selvfølgelig holde godt øje med både risiko og omkostningsniveauet på din investeringsløsning, således du ikke påtager dig større risiko, end du kan tåle, og ikke lader omkostningerne æde det potentielle afkast.

Afvikling af gæld

Har du gæld i form af eksempelvis et boliglån i banken eller et realkreditlån, kan ekstra afdrag herpå også være en god mulighed for at få mest muligt ud af dine penge. Jo højere renten på gælden er, jo bedre forretning vil det være.


Banklån er det mest oplagte, men det kan også give mening at betale ekstra afdrag på realkreditgælden.


Det er dog vigtigt, at du også her er fremsynet i forhold til hvornår, du ønsker at bruge de penge, der er i spil. Skal du bruge pengene om få år, er det måske ikke et ekstraordinært afdrag på din realkredit, du skal prioritere. Du risikerer at skulle forhøje lånet igen, hvilket også er forbundet med omkostninger


Forskud på forbrug og arv

Endnu et scenarie er, at de negative renter er det lod, der får vægtskålen til at tippe i forhold at tage opsparingen i brug til nogle af de planlagte projekter. Måske en renovering af huset, en ny bil eller en anden fremtidig drøm. Energirenovering kunne være en god måde både at gøre noget godt for ens egen økonomi og klimaet på en gang.


Har du ikke selv nogle planlagte projekter at fremskynde, eller en bankgæld at nedbringe, kunne du også overveje at videregive penge til næste generation. Altså et forskud på arv.


Måske dine børn betaler 3-5 pct. på et boliglån, som de kan indfri og få en rentebesparelse. Og gjort på den rigtig måde, kan en evt. senere arveafgift også reduceres.

Image for news:
Negative renter

Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis