logo-snn

2020

logo-slider

Rentehistorik for 2020


I 2019 indførte sparekassen negative indlånsrenter for erhvervskunder. Nationalbankens indskudsbevisrente har nu været negativ siden 2012, og der er udsigt til, at de negative renter fortsætter i en lang periode endnu.


Det utroligt lave renteniveau betyder, at indlån reelt giver sparekassen en omkostning. Derfor har det været nødvendigt i 2020 at indføre negative indlånsrenter for privatkunder. 


Pr. den 1. marts 2020 indførte sparekassen negative indlånsrenter for privatkunder. Privatkunders kontante indestående over kr. 250.000 pr. konto forrentes herefter med minus 0,75 % p.a. i.h.t. nedenstående. 


På kreditter, indlåns- og opsparingskonti ændredes indlånsrenten til: 

  • Saldo fra 0 kr. til 250.000 kr. 0 % p.a. 
  • Saldo over 250.000 kr. minus rente 0,75 % p.a. 

På pensionskonti (ratepension, selvpension, kapitalpension og aldersopsparing) ændredes indlånsrenten til:

  • Saldo fra 0 kr. til 25.000 kr. 0 % p.a. 
  • Saldo over 25.000 kr. minus rente 0,75 % p.a.

Fra den 1. juli 2020 ændredes grænsen for negativ rente, så den del af privatkunders samlede kontante indestående, der oversteg 250.000 kr., forrentes med minus 0,75 % p.a.


Beregningen af den samlede indlånsrente (indlånssumrente) kan ikke ses i netbanken, men oplyses ved henvendelse i sparekassen. 


På lovbestemt indlån – børneopsparing, etablerings- og iværksætterkonti m.v. ændredes indlånsrenten ikke. 

 


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis