logo-snn

Positivt halvårsregnskab fra sparekassen

logo-slider

12. august 2015

  • Et overskud på 4,5 mio. kr.
  • Stigende netto rente- og gebyrindtægter
  • Basisindtjeningen for helåret opjusteres til 29 mio. kr.

Forventningerne til basisindtjeningen blev i årsrapporten for 2014 oplyst til godt 26 mio. kr. På grund af stor aktivitet bl.a. i forbindelse med omlægning af realkreditlån er basisindtjeningen for hele året opjusteret til 29 mio. kr.


Halvårets resultat på 4,5 mio. kr. er væsentligt mindre end resultatet for 1. halvår 2014. Forskellen skyldes primært et skuffende afkast af obligationsbeholdningen i 1. halvår 2015”, siger Sidsel Marie Løvvang, direktør i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn.


Der er stadig større efterspørgsel efter sparekassens rådgivning og produkter fra både eksisterende og nye privat- og erhvervskunder, og for at honorere dette, har vi ansat yderligere en erhvervskunderådgiver.


I foråret indledte vi et samarbejde med Lokalpuljepension, så vi nu kan tilbyde vore kunder investering af pensions- og børneopsparinger via puljer. Et tilbud vi betragter som et supplement til vore øvrige investeringsprodukter.


Et godt og solidt kapitalgrundlag
Sparekassens kapitalprocent er 17,2 % og det individuelle kapitalbehov er opgjort til 10,1 %. En overdækning på 7,1 %.


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis