logo-snn

Bedste halvår nogensinde

logo-slider

august 2014


Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn præsenterer flot halvårsregnskab i 2014

Et halvårsoverskud på 20,9 mio. kr. efter skat er yderst tilfredsstillende.

Stabil indtjening på renter og gebyrer, omkostningsstyring, faldende nedskrivninger og kursgevinster bl.a. fra salget af Nets har resulteret i det hidtil bedste halvårsregnskab i sparekassen.

De seneste år har en af sparekassens store udfordringer været faldende udlån. I første halvår 2014 har sparekassens haft en svag udlånsvækst. Der har været en god tilgang af nye kunder og sparekassens udlånsprodukter efterspørges mere.

Indlån er i halvåret faldet med godt 5%. Faldet begrundes med afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner, og at der nu er en større risikovillighed, så nogle af indlånene er investeret i værdipapirer.


Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis