logo-snn

Nyheder

logo-slider
Dato:

14-09-2023

Overskrift:

Information om negative renter

Nyhedstekst:

Information om negative renter på opsparingskonti samt Basal betalingskonto og Basal indlånskonto

Forbrugerombudsmanden har den 14. september 2023 udsendt en pressemeddelelse, hvori hun oplyser, at Forbrugerombudsmanden stævner en større dansk bank for at have opkrævet negative renter på opsparingskonti, uden først at have indhentet kundernes aktive accept.


Stævningen vedrører også vilkårene om negative renter for den pågældende banks Basale betalingskonto og Basale indlånskonto. Du kan se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her.

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2023/forbrugerombudsmanden-staevner-jyske-bank/


Sparekassen har i en periode også haft negative renter på opsparingskonti.


Kravet om tilbagebetaling af negative renter forældes efter 3 år. For at afbryde forældelsen skal der indgives en klage til Det finansielle ankenævn. Sparekassen opfordrer til at indgive en klage til Det finansielle ankenævn for at afbryde forældelsesfristen. Forældelsesfristen regnes fra tidspunktet for tilskrivning af de negative renter. En klage om negative renter til Det finansielle ankenævn vil blive sat i bero, indtil der er afsagt dom i retssagen. På Det finansielle ankenævns hjemmeside finder du mere information herom. https://www.fanke.dk/


Oversigt over tidslinjen for negative renter i sparekassen

Nedenfor er angivet en tidslinje for negative renter af privatkunders konti i sparekassen:

 • pr. 1. marts 2020 blev der indført negative renter af private kreditter, indlåns- og opsparingskonti samt pensionskonti, men grundet manglende individuel varsling er de tilskrevne renter for perioden 1. marts 2020 – 30. april 2021 tilbageført.
 • pr. 1. maj 2021 blev der indført negative renter af private kreditter, indlåns- og opsparingskonti samt pensionskonti:
  • Rente af indestående på private kreditter, indlåns- og opsparingskonti:
   • 0 – 100.000 kr. – ingen negativ rente
   • over 100.000 kr. – negativ rente beregnet med -0,75% p.a.
   • grænsen på 100.000 kr. gælder kun hvis NemKonto i sparekassen
  • Rente af indestående på pensionskonti:
   • 0 – 25.000 kr. – ingen negativ rente
   • over 25.000 kr. – negativ rente beregnet med -0,75% p.a.
   • grænsen på 25.000 kr. gælder kun hvis NemKonto i sparekassen
 • pr. 1. oktober 2022 ophører beregning af negativ rente

Børneopsparingskonti har været friholdt for negative renter.


Baggrunden for at indføre negative renter

Baggrunden for at sparekassen indførte negative renter, var det meget lave renteniveau i Danmark, Nationalbankens indlånsrente, der var i minus, og udsigten til at det lave renteniveau ville fortsætte i en årrække. I en periode betalte sparekassen således selv negative renter af indlån i Nationalbanken.


Sparekassen har ydermere henholdt os til, at Finanstilsynet, der er tilsynsmyndighed for alle danske pengeinstitutter, tilbage i begyndelsen af 2020 vurderede, at hverken reglerne om god skik for finansielle virksomheder, lov om betalingskonti eller den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder regler, der forhindrer indførelsen af negative renter. 


Image for news:
07.08.2023 Den gamle indgang stor NN

Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis