logo-snn

Jubilæumsfonden

logo-slider

Jubilæumsfonden - ekstra støtte for 1 mio. kr. i 2019 

I forbindelse med sparekassens 150 års jubilæum har vi besluttet at uddele 1 mio. kr. ekstra i sponsorstøtte i løbet af 2019. Midler der skal gøre glæde i vores virkeområde - og skabe merværdi for dem, der bor og kommer i området.

Sponsorat kan ansøgeS af:

 • Foreninger.
 • En gruppe af enkeltpersoner/borgere.


 

 

 

 

der kan ansøges om sponsorat til:

 • Anlægs- og inventarinvesteringer, der over en periode vil have nytteværdi og dermed skabe bedre vilkår for en stor bredde af udøvere og brugere.
 • Økonomisk støtte til køb af udstyr.

 

 der kan 
ikke ansøges til:

 • Økonomisk støtte til drift af foreninger/aktiviteter.
Ansøgninger... 

 • der ikke beskriver modydelse / profilering af sparekassen vil ikke komme i betragtning.
 • der ikke indeholder et budget inkl. en samlet finansiering vil ikke komme i betragtning.

 

Ansøgningsfrister:

 • 1. maj 2019
 • 1. august 2019
 • 1. november 2019

 

Sådan søger du

 

Send din ansøgning pr. mail til:  post@sparnebel.dk

Sammen med ansøgningen, skal der indsendes et budget, der skal indeholde en plan over den samlede finansiering - herunder skal det  oplyses, om der er søgt midler andre steder.

 

Pr. 1. november 2019 har vi udloddet midler til følgende:  

 • Boldklubben Vestkysten
 • Outrup Skytteforening
 • Alslev Sport & Kultur
 • Jerne IF Team & Gym
 • Outrup Udviklingsplan
 • Nymindegab Borgerforening
 • Blåbjerg Børnemusikfestival
 • Henne Missionshus
 • Lunde Sogneforening 

Pr. 1. august 2019 har vi udloddet midler til følgende: 

 • Tistrup Krocket- og Krolfklub
 • Nørre Nebel Krocketklub
 • Projekt "Byfornyelse i Kvong"
 • Skovmusens venner i Oksbøl
 • Blåbjerg HK Herrer
 • Projekt "Henne Strand"
 • Team Blaabjerg Svømning
 • Oksbøl Ride- og Køreklub
 • Nørre Nebel Tennisklub

Pr. 1. maj 2019 har vi udloddet midler til følgende: 

 • Varde Garden
 • Mælkevejen, Outrup
 • Missionsforeningen i Henne
 • Aktiv Fritid i West
 • Udviklingsgruppen og Sogneforeningen i Nr. Nebel og Omegn
 • Varde Golfklub
 • Boiskov Rally
 • Henne Golfklub
 • Boldklubben FIX, Brøndby
 • Form og Fritid, Nr. Nebel
 • Outrup Gub Gymnastik 

Mobilbanken
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn
GRATIS - i Play Butik
Vis