logo-snn

Hidtil bedste resultat i sparekassens historie

illus_regnskab 


Årsregnskabet 2019

 

Sparekassens årsregnskab for 2019 blev det hidtil bedste i sparekassens historie. Et resultat før skat på 37 mio. kr. og efter skat 31 mio. kr. – et meget tilfredsstillende resultat.


Sparekassen øverste myndighed, repræsentantskabet godkender regnskabet på det årlige repræsentantskabsmøde, som var varslet til den 26. marts 2020. Mødet blev på grund af forsamlingsforbuddet aflyst og det er endnu uvist, hvornår mødet og godkendelse af regnskabet bliver gennemført.


Du kan se regnskabet på sparnebel.dk 


Illus_hverdagen

Hverdagen med i Coronakrisen i sparekassen

Coronavirussen har også grebet ind i dagligdagen i sparekassen. 


Fredag den 13. marts lukkede vi dørene for kunderne og en del af personalet arbejder hjemmefra eller afvikler ferie m.v. 


Vi har nu flyttet lidt rundt på skriveborde og delt lokaler op, så det er muligt at være på arbejde og holde afstand.


Vi har åbnet op for kundemøder

 

Vi har i den forgangne periode ikke afholdt mange kundemøder, men er nu begyndt at holde aftalte kundemøder. Hvornår vi lukker dørene op, er endnu ikke besluttet.


Betaling med kontanter har de sidste år været aftagende, hvilket vi også har kunnet se på antallet af ind- og udbetalinger i vores kasse. Siden den 13. marts 2020 har ingen haft adgang til vores kasse, men har anvendt vores pengeautomat. Denne ændring i forbrugsmønstret vil ændre den fremtidige adfærd, hvorfor vi har besluttet ikke at åbne vores kasse op igen. Butikkerne modtager nu også kontanter i et mindre omfang end tidligere. 


 FÅ MERE INformation herom på sparnebel.dk Illus_investering

Nyt fra investeringsafdelingen

Corona/Corvid 19 har sat sit tydelige præg på de finansielle markeder de seneste måneder. Både aktie- og obligationsmarkederne er faldet, hvilket har ført til store kursfald. En del af det tabte er dog kommet tilbage igen de seneste 3 uger og således er danske aktier kun nede med 3-4% i skrivende stund.  


Mange selskaber oplever at deres marked er fuldstændigt forsvundet hen over natten. Det har ført til en meget lavere aktivitet i samfundet. hvilket er negativt for selskaberne og de mister dermed indtjening.


Centralbankerne rundt omkring i verden har dog lavet mange tiltag for at afbøde effekterne af den lavere aktivitet, og det har ført til en vis form for stabilitet på markederne igen.


Såfremt du har investeret i et eller flere produkter fra vores samarbejdspartnere, er du naturligvis velkommen til at tage kontakt til investeringsafdelingen for at få en snak om din risikoprofil. Er den korrekt eller der skal foretages ændringer i denne. 


Vi forventer fortsat en del turbulens de kommende måneder på finansmarkederne.


Kontakt sparekassens investeringsafdelingSparekassen For Nørre Nebel og Omegn,  Bredgade 46, 6830 Nørre Nebel,

Tlf. nr. 75 28 84 00, post@sparnebel.dk, CVR: 66671011

Klik her til at afmelde nyhedsbrevet